تبلیغات
بچه های یزد - آموزش گام به گام نرم افزار Microsoft Word

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


بچه های یزد
اولین نیستیم اما امدیم که بهترین باشیم
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 بهمن 1390 توسط محمدرضا خلیلی
 در اینجا قصد داریم که  بهتون درباره ورد مطالبی بزاریم و یه اموزش کوچولو برایه بهتر نوشتن براتون نمایش بدیم
دوستان برایه دیدن اموزش به ادامه مطلب مراجعه نمایید
منبع این اموزش انجمن جنرال می باشد


B- رسم جدول بوسیله نوار ابزار   Tables and Borders:
در این روش از نوار ابزار استاندارد آیکن
Tables and Borders را انتخاب کنید تا نوار ابزار جدیدی به همین نام ظاهر شود.

نوار ابزار Tables and Borders  را می توان بروش ذیل ظاهر کرد :
برروی فضای خالی نوار منو راست کلیک کنید تا لیست نوار ابزار های موجود نرم افزار
Word  ظاهر شود از لیست مذکور گزینه Tables and Borders را انتخاب کنید .
در این قسمت طرز استفاده از آیکن های موجود روی نوار ابزار
Tables and Borders را یاد خواهید گرفت .
Draw Table  :از این آیکن برای ایجاد جدول بروش ترسیمی استفاده می گردد  اگر روی این آیکن کلیک کنید یک مداد روی پنجره Word  ظاهر می گردد و شما می توانید توسط آن جدول را ایجاد کنید برای این کار باید اشاره گر ماوس را روی محلی از صفحه که می خواهید جدول در آن ایجاد شود قرار داده و کلیدسمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و ماوس را روی صفحه  به حرکت در آورید تا کادر بیرونی جدول ایجاد شود سپس اشاره گر را روی خطوط عمودی و افقی کادر قرار دهید و کلید سمت چپ ماوس را فشار داده و به روی نقطه مقابل در خط روبروی خط مذکور بکشید تا سطرها و ستونهای جدول ایجاد شود .
Eraser
: از این آیکن جهت پاک کردن خطوط جدول استفاده می شود اگر این آیکن را انتخاب نمایید شکل یک پااک کن در روی صفحه ظاهرمی شود و شما می توانید با قرار دادن آن روی خطوط جدول وکلیک نمودن دکمه سمت چپ ماوس خط مورد نظر را پاک نمایید.
Line style :از ان باکس جهت تعیین نوع خطوط جدول استفاده می شود ( بر روی مثلث سمت راست این باکس کلیک کنید ) .
Line Weight: جهت تعیین ضخامت خط می باشد.
(
Auto) Border Color  : از این آیکن جهت تعیین رنگ خطوط جدول و همچنین ظاهر نمودن کادر محاوره ای  Borders and Shading استفاده می گردد .
با کلیک روی مثلث سمت راست آیکن مذکور می توانید رنگ مورد نظر را جهت خطوط جدول انتخاب نمایید.
جهت انتخاب رنگ مورد نظرتان می توانید یکی از مربع های رنگی نشان داده شده در کادر فوق را کلیک نمایید روش دیگر جهت انتخاب رنگ استفاده از گزینه
 More Line Colors  می باشد
با کلیک  روی  خود آیکن (
Auto)  Border Color  کادر محاوره ای Borders and Shading ظاهر می شود
از این کادر محاوره ای جهت تغییر خطوط حاشیه های جدول استفاده خواهید کرد.
توجه : باید قبلا جدول را رسم نموده و قسمتی را که می خواهید خطوط حاشیه آن تغییر یابد انتخاب کرده باشید .

بررسی قسمتهای مختلف این کادر محاوره ای :
Setting : این قسمت دارای پنج گزینه زیر می با شد :
1-
None : خطوط حاشیه و داخلی قسمت انتخاب شده جدول را حذ ف می کند
2
Box  : فقط کادر قسمت انتخاب شده جدول را قابل مشاهده نموده و اعمال تغییرات فقط در این در قسمت میسر می باشد
در این حالت سه باکس
Style و Color  و  Width  بترتیب جهت تعیین نوع و رنگ و ضخامت کادر بیرونی قسمت انتخاب شده جدول قابل استفاده می باشد .
3-
All : کل خطوط قسمت انتخاب شده جدول را می توان بطور همزمان تغییر داد .
در این حالت سه باکس
Style و Color  و  Width  بترتیب جهت تعیین نوع و رنگ و ضخامت کل خطوط  قسمت انتخاب شده جدول قابل استفاده می باشد .
4-
Grid : کل خطوط قسمت انتخاب شده جدول قابل مشاهده می باشد ولی تغییرات فقط برای کادر بیرونی قسمت انتخاب شده اعمال می باشد .
 
در این حالت سه باکس Style و Color  و  Width  بترتیب جهت تعیین نوع و رنگ و ضخامت کادر بیرونی قسمت انتخاب شده جدول قابل استفاده می باشد
5 Custom  : در این حالت شما می توانید بطور انتخابی تغییرات را روی خطوط دلخواه اعمال کنید .
در این حالت سه باکس
Style و Color  و  Width  بترتیب جهت تعیین نوع و رنگ و ضخامت کل خطوط  قسمت انتخاب شده جدول قابل استفاده می باشد
در حالت
custom  سه آیکن سمت چپ و سه آیکنزیرین قسمت Preview  فعال گردیده و شما می توانید خطوط عمودی و یا افقی را با آن حذف و یا ظاهر کنید .
Outside Border: این آیکن نیز یکی از آیکن های مهم نوار ابزار Tables and Border  می باشد و جهت حذف یا اعمال خطوط حاشیه قسمت انتخاب جدول مورد استفاده قرار می گیرد .
سایه زنی و رنگ کردن خانه های جدول :
به دو روش زیر می توان داخل خانه های جدول را رنگی نمود :
الف
خانه مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی مثلث کوچک سمت چپ آیکن Shading Color  از نوار ابزار Tables and Borders  کلیک کنید و از پنجره رنگ ظاهر شده رنگ مورد نظر را انتخاب کنید تا خانه مذکور به رنگ انتخابی در آید.
  ب
خانه هایی را که می خواهید در آنها عمل سایه زنی انجام دهید انتخاب نمایید از منوی Format در نوارابزار استاندارد گزینه Borders and Shading  را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای مذکور نمایان شود در این پنجره برگه Shading  را انتخاب نمایید
 حال شما می توانید رنگ مورد نظر را برای خانهانتخاب شده جدول برگزینید جهت کم یا زیاد کردن شدت رنگ ( میزان شفافیت) می توان از باکس
Style  در قسمت  Patterns  استفاده نمود  .
رسم جدول با آیکن Insert Table موجود در نوار ابزارTables and Borders  :

گزینه های این کادر محاوره ای :
Number of Columns  : تعدادستونهای جدول را مشخص می کند
Numbers of Rows : تعداد سطرهای جدول را مشخص می کند
Fixed columns Width : اگر این گزینه انتخاب شود می توان در باکس
روبرو این گزینه مقداری را که نشان دهنده اندازه طول ستونهای جدول می باشد وارد نمایید
Auto fit to contents:با انتخاب این گزینه طول ستونها نسبت به عرض
 صفحه تعیین می گردد در واقع اندازه جدول برابر با اندازه فا صله بین اول سطر تا اخر سطر می باشد .
Auto format : با کلیک بر روی این دکمه می توانید به تعدادی از فرمت های اماده جدول دست بیابید .

برای دستیابی به کادر محاوره ای insert tableمی توان ازمثلث کنار ایکن insert table نیز استفاده کرد برای این کار روی ان کلیک کنید و از روی منوی ظاهر شده گزینه insert table را انتخاب کنید .


اضافه کردن یک یا چند ستون یا سطر به جدول :
جهت این کارابتدا مکان نما را در محلی (یکی از خانه های ستون یا سطر)
 که می خواهید قبل یا بعد از ان سطر وستون ایجاد کنید قرار دهید مثلث
 کوچک  کنار ایکن واقع در نوار ابزار را کلیک کنید منوئی با گزینه های
 زیر ظاهر خواهد شد :
Insert columns to the left : جهت اضافه کردن ستون به سمت چپ
 محل مکان نما
 
Insert columns to the Right: جهت اضافه کردن ستون به سمت
راست محل مکان نما

Insert Rows Above: جهت اضافه کردن سطر به قبل از محل مکان نما
 
Insert Rows Below: جهت اضافه کردن سطر به بعد از محل مکان نما
:Insert Cellsجهت اضافه کردن  خانه
Auto fit to Contents: اندازه ستونها در هنگام نوشتن در داخل آنها
افزایش مش یابد
Auto fit to Windows: عرض جدول با عرض صفحه برابر می شود
Fixed Column Width : اندازه ستونها را تثبیت می کند .
توجه :
1- جهت اضافه کردن چند سطر یا ستون بصورت همزمان می بایست به همان تعداد از سطر ویا ستون را انتخاب کرده و در ادامه به روش فوق عمل کنیم
2- جهت اضافه کردن سطر به آخر جدول می توان مکان نما را در آخرین خانه از آخرین سطر جدول قرار داده و با فشار دادن کلید
Tab  سطرهای جدید را اضافه کرد                                                                                    

 حذف عناصر جدول جهت حذف عناصر جدول می بایست موضوع مربوطه
  را  انتخاب و سپس از طریق گزینه
Delete موجود در منوی Table  آن را حذف نمود.
Table : جهت حذف جدول
Rows : جهت حذف سطرها
Columns : جهت حذف ستونها
Cell: جهت حذف خانه ها

Merge Cells : این آیکن روی نوار ابزار Tables and Borders  قرار داشته
و جهت ادغام کردن خانه ها با یکدیگر استفاده می شود بطوریکه اگر چند خانه از جدول را انتخاب و این آیکن را فشار دهیم  به یک خانه تبدیل می شود .Split Cells: این آیکن روی نوار ابزار Tables and Borders  قرار داشته و جهت تفکیک کردن یک خانه به چند خانه استفاده می شود یک خانه از جدول را انتخاب و این آیکن را فشار دهید تا کادر محاوره ای Split Cells ظاهر شود .در این کادر عناصر زیر را داریم :
Number of columns  : تعداد خانه ها در جهت افقی را مشخص می کند
Number of rows  : تعداد خانه ها در جهت عمودی را مشخص می کند .
Align  : از این آیکن جهت مشخص نمودن هم ترازی متن داخل خانه های
 جدول استفاده می شود .

Distribute Rows Evenly : این آیکن جهت یکسان سازی اندازه ارتفاع خانه های  جدوال ( سطرها )به کار میرود .
Distribute Columns Evenly  :این آیکن جهت یکسان سازی خانه های جدول در جهت افقی ( ستونها ) بکار می رود .

Cheng Text Direction  : از این آیکن جهت نوشتار داخل خانه های جدول استفاده می شود بطوریکه در هر بار کلیک بر روی این آیکن جهت نوشتار عوض می شود .
Table Auto Format  : توسط این آیکن شما می توانید به یک سری از فونتها ی آماده جداول دسترسی داشته باشید .
New : برای ایجاد فرمت جدید
Delete : جهت حذف جدول
Modify  : جهت تغییر مشخصات جدول
Default  : پیش فرض قرار دادن جدول
بوسیله چهار گزینه این پنجره نیز می تولنید یکی از ستونهای اول یا آخر و یا یکی از سطرهای اول یا آخر را بعنوان تیتر( عنوان ستونها یا سطرها ) جدول انتخاب کنید.

استفاده از Table Properties  برای تغییر مشخصات سطرها و ستونها جدول :
این کادر محاورهای دارای چهار برگه
Table .Rows . Column . Cell می باشد
سربرگ
Table   شامل قسمتهای زیر است :
Size :
Preferred Width : نشان دهنده پهنای جدول می باشد.
Measure in : واحد اندازه را مشخص می نماید .
Alignment :
این قسمت جهت مشخص نمودن محل قرار گرفتن جدول در صفحه نسبت به متن بیرون از آن می باشد.


Indent from Right : جهت مشخض  نمودن فاصله جدول از سمت راست صفحه می باشد .اگر Right to Left انتخاب شود .
Indent from Left : جهت مشخص نمودنفاصله جدول از سمت چپ صفحه می باشد.اگر Left to Right  انتخاب شده باشد .
 
 Text Wrapping: احاطه یا عدم احاطه جدول توسط متن را مشخص می کند .

Positioning  : با کلیک بر روی این کلید کادر حاوی موارد زیر ظاهر می شود .
Horizontal  : برای تعیین محل قرار گرفتن جدول در جهت افقی بکار می رود :
Position : محل قرار گرفتن                                
Relative to  : مبدا
Vertical : برای تعیین محل قرار گیری جدول در جهت عمودی به کار می رود:
Position  :محل قرار گیری                        
Relative to
: مبدا
Distance from surrounding text :
Top : فاصله از بالا
Bottom : فاصله از پایین
Left : فاصله از چپ
Right : فاصله از راست

جهت تغییر نوشتار در خانه های جدول از گزینه های زیر استفاده می شود :
با کلیک بر روی کلید
Options  در برگه  Table  پنجره ذیل ظاهر می شود
Default cell margins : فاصله متن داخل خانه های جدول را از خطوط حاشیه مشخص می کند .
Allow spacing between cells  : فاصله بین خانه های جدول را مشخص می کند
Automatically resize to fit contents : اندازه خانه های جدول را تثبیت می نماید .
برگه
 Row  : از این برگه جهت حرکت در سطرها و تغییر اندازه آنها استفاده می شود .
برگه
Column  :  از این برگه جهت حرکت در ستونها  و تغییر اندازه آنها استفاده می شود
برگه
Cell  : توسط این برگه می توان اندازه خانه و طرز شروع نوشتن متن
داخل خانه را مشخص کرد ( از بالا ، وسط ، پایین )
Options  : با کلیک بر روی این کلید کادر محاوره ای ذیل ظاهر می شود :
توسط این کادر می توان فاصله نوشته ها از بالا ، پایین ، چپ و راست را مشخص کرد و همچنین می توان طول متن را تثبیت نمود .

آیکن Sort Ascending : این آیکن بر روی نوار ابزار Table and  Bordersقرار دارد و جهت مرتب نمودن جدول بترتیب صعودی استفاده می گردد.
آیکن
Sort Descending : این آیکن بر روی نوار ابزار Table and  Borders قرار دارد و جهت مرتب نمودن جدول بترتیب نزولی استفاده می گردد.
توجه: جهت تعیین نوع
Sort (بر حسب عدد، بر حسب حرف، بر حسب تاریخ) ، می توانید از کادر محاوره ای مربوط استفائه نمائید. برای دسترسی به این کادر، در منوی Table، گزینه Sortرا انتخاب کنید.
آیکن
Auto sum: این آیکن بر روی نوار ابزار Table and  Borders قرار دارد و جهت نمایش مجموع خانه های بالاتر از محل مکان نما(در صورتی که محتوی آنها عدد باشد) استفاده می گردد. 

.: Weblog Themes By Pichak :.


تقویم

كد تقویم

جای شما
من را به یاهو ی خود اضافه كنید!
اپلود

بازی

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

فال

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
اهنگ
Upload Music


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

Check Google Page Rank
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک


قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ