تبلیغات
بچه های یزد - منابع درسی رشته های پیام نور

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


بچه های یزد
اولین نیستیم اما امدیم که بهترین باشیم
لیست ارائه دروس و منابع نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 دانشگاه پیام نور
برنامه ذیل برای كلیه دانشجویان با ورودی های آزمون سراسری و آزمون فراگیر قابل ارائه است.

لازم به توضیح است كه كلیه لینك های غیر فعال متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ آخرین بروز رسانی
۱ مهر ۹۰بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق


مهندسی كامپیوتر (نرم افزار)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی فناوری اطلاعات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی صنایع

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی برق- قدرت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی برق- كنترل

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی برق- مخابرات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی برق- الكترونیك

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی برق-مهندسی پزشكی(بیوالكترونیك)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی پزشكی گرایش بالینی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی پزشكی گرایش بیومترال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی پزشكی گرایش بیومكانیك

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مهندسی پلیمر– تكنولوژی علوم رنگ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی راه آهن- بهره برداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی راه آهن -جریه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی راه آهن -خط و سازه های ریلی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی شیمی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی نفت- صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی عمران

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی عمران- نقشه برداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی متالوژی صنعتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی مكانیك

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی خودرو

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی نفت صنایع گاز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی هوا فضا- هوا فضا

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی رباتیك

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


نظام تجمیع

مهندسی كامپیوتر (نرم افزار)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی كامپیوتر(سخت افزار)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی فناوری اطلاعات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی صنایع

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مدیریت اجرایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مدیریت پروژه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


 

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


كارشناسی

حقوق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


نظام تجمیع

الهیات – گرایش ادیان و عرفان

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


الهیات – گرایش فلسفه كلام

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


كارشناسی ناپیوسته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


آموزش دینی عربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


تربیت معلم قرآن كریم

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


 

 

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

روانشناسی عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

تربیت بدنی و علوم ورزشی(خواهران و برادران)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع(خواهران)

وضعیت منابع (برادران)

جدول تطبیق

كتابداری(مخصوص ورودیهای 88 و قبل از آن )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كتابداری و اطلاع رسانی(مخصوص ورودیهای 89 و بعد از آن )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نظام تجمیع

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

روانشناسی عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مشاوره و راهنمایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی ناپیوسته

رشته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

آموزش وپرورش ابتدایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


امور تربیتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


آموزش حرفه وفن

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (91-90)

مقطع

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی

مهندسی معماری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مهندسی شهر سازی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


مرمت بناهای تاریخی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


ارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


عكاسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


طراحی پارچه و لباس – گرایش چاپ پارچه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


هنر اسلامی- گرایش نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوپ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش شیشه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش آبگینه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش كاشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

فرش- گرایش طراحی فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

فرش- گرایش بافت و مرمت فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كتابت و نگارگری- گرایش نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نقاشی گرایش نقاشی عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

صنایع دستی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 88و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 89و بعد از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جغرافیا انسانی گرایش های (روستایی و شهری)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جغرافیا طبیعی گرایش های (اقلیم شناسی و ژئوموفولوژی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جغرافیا برنامه ریزی روستایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


آب و هوا شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


ژئووفولوژی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


علوم اجتماعی (مددكاری اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


علوم سیاسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


تاریخ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی

آمار

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


آمار و كاربردها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


ریاضی( محض)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


ریاضی (كاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


ریاضیات و كاربردها (اصلاحیه مورخ 20/6/90)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


زمین شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


زمین شناسی (كاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


زیست شناسی (عمومی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

زیست شناسی (علوم گیاهی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

شیمی (كاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

شیمی (محض)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

فیزیك (هسته ای)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

فیزیك (اتمی و مولكولی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

فیزیك (حالت جامد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم كامپیوتر(مخصوص ورودیهای 85 و قبل ازآن )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم كامپیوتر(مخصوص ورودیهای 89 و بعد ازآن )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نظام تجمیع

علوم كامپیوتر(مخصوص ورودیهای 86 تا 89 )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


كارشناسی ناپیوسته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


آموزش ریاضی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بخش علمی علوم كشاورزی سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی

مهندسی كشاورزی (اقتصاد كشاورزی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی شیلات – گرایش تكثیر و پرورش آبزیان

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی كشاورزی – ترویج و آموزش كشاورزی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نظام تجمیع

مهندسی كشاورزی (اقتصاد كشاورزی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی كشاورزی- آب و خاك

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی علوم كشاورزی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی كشاورزی (علوم دامی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی ماشین های كشاورزی و مكانیزاسیون

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی ناپیوسته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی تولیدات دامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (91-90)

مقطع

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی

زبان ادبیات انگلیسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل از آن )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

زبان ادبیات انگلیسی(مخصوص ورودیهای 89 و بعد از آن )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مترجمی زبان انگلیسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

زبان ادبیات عرب (مخصوص ورودیهای 89 و قبل از آن )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

زبان ادبیات عرب (مخصوص ورودیهای 91-90 )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

زبان ادبیات فارسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی ناپیوسته

رشته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

آموزش زبان انگلیسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

كارشناسی

مدیریت دولتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مدیریت صنعتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مدیریت جهانگردی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مدیریت بازرگانی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم اقتصاد نظری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

حسابداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نظام تجمیع

مدیریت دولتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مدیریت صنعتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مدیریت جهانگردی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مدیریت بازرگانی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم اقتصاد نظری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

حسابداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

.: Weblog Themes By Pichak :.


تقویم

كد تقویم

جای شما
من را به یاهو ی خود اضافه كنید!
اپلود

بازی

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

فال

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
اهنگ
Upload Music


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

Check Google Page Rank
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک


قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ